Skip to content
Tanja van Bemmel

Als Toegepast Psycholoog en ervaren leidinggevende weet ik dat een team optimaal presteert als elk teamlid zijn of haar kwaliteiten kent en zo goed mogelijk in kan zetten. 

Wanneer er vertrouwen en betrokkenheid heerst in een team, op zowel persoonlijk vlak als in het werk, werkt een team effectief samen.

Bij Boerderij de Boerinn, een recreatie- en vergaderboerderij, gaf ik leiding aan een team dat veel veranderingen had doorgemaakt. Het team presteerde niet als geheel, terwijl elk individuele teamlid kwaliteiten had die niet optimaal ingezet werden. Tijdens verschillende teamsessies ben ik met hen aan de slag gegaan om de betrokkenheid en het begrip te vergroten. In persoonlijke gesprekken heb ik hen gestimuleerd hun eigen kwaliteiten in te zetten. Als leidinggevende gebruikte ik hun sterke eigenschappen waar ik ze het beste kon gebruiken, door taken gericht uit te delen. 

De successen die behaald zijn bij Boerderij de Boerinn maakten mij enthousiast deze technieken breder in te zetten. Met de oprichting van KWIEC pakte ik de kans om leidinggevenden inzicht te geven in de kwaliteiten van de medewerkers, meer teams optimaal te laten samenwerken en medewerkers te begeleiden bij het benutten van hun kwaliteiten.

Optimaal samenwerken is niet in één sessie georganiseerd. Mijn praktische aanpak zorgt voor een duurzaam resultaat, trotse medewerkers en verbeterde prestaties in een team dat zelfstandig samenwerkt.

Tanja