Skip to content

Privacy statement KWIEC

Leiderschap, samenwerken en ontwikkelen

KWIEC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

KWIEC
Kromwijkerdijk 1a – 3448 HW Woerden

Contactpersoon

Tanja van Bemmel
tanja@kwiec.nl
06 13272091

Persoonsgegevens die door KWIEC worden verwerkt

KWIEC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden:

 • Naam bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Overige persoonsgegevens welke door u aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld via de website, in live gesprekken en telefonisch
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KWIEC heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoeker jonger dan 16 jaar, tenzij daar toestemming voor hebben van ouders of voogd. KWIEC kan echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 jaar is. KWIEC raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via ‘tanja@kwiec.nl’, dan zal de informatie verwijderd worden

Het doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Het verwerken van de persoonsgegevens heeft voor KWIEC de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling(en)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • KWIEC verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn bij de belastingaangifte
 • Geautomatiseerde besluitvorming

KWIEC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computer systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een samenwerkingspartner van KWIEC) bij betrokken is.

Voor het verwerken van persoonsgegevens gebruikt KWIEC het programma SnelStart. Dit programma bestaat uit administratieve software. KWIEC gebruikt dit programma vanwege het gebruiksgemak en het overzicht dat dit programma biedt. Hiernaast gebruikt KWIEC Hubspot voor marketing doeleinden. Ook dit programma gebruikt KWIEC vanwege de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak. KWIEC bewaart enkel persoonsgegevens van werkzame personen bij haar relaties. Onder relaties worden zowel klanten, samenwerkingspartners als leveranciers verstaan.

De persoonsgegevens worden door KWIEC niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld bewaard.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt op het moment dat dit nodig is om te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van KWIEC, sluiten wij een bewerkersovereenkomst van uw gegevens. KWIEC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

De website van KWIEC gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van KWIEC wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KWIEC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand of naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tanja@kwiec.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

KWIEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging

KWIEC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: tanja@kwiec.nl.